søndag 23. desember 2012

Inn fra havet

På høsten foregår det et stort sildefiske i Norskehavet, og når båtene kommer inn med sine fangster følger store flokker med måker med.
Det kan være spennende å kikke gjennom disse flokkene på jakt etter uvanlige måkearter, slik jeg gjorde ved Lofoten Pelagiske i Svolvær i slutten av november. Blant de alminnelige svartbakene og gråmåkene fant jeg to grønlandsmåker - begge ungfugler av årets produksjon.
Grønlandsmåka har - som navnet sier - sin hovedutbredelse på Grønland. Men måkene streifer vidt omkring, og grønlandsmåka ses regelmessig hos oss i vinetrhalvåret.


Grønlandsmåke, 1K, Osan, Svolvær 20.11.12
(Nikon D800, 200-400mm, 1/640, f4, 1600 ISO, orig crop 2070x1458 px)

Grønlandsmåke, 1K, Osan, Svolvær 20.11.12
(Nikon D800, 200-400mm, 1/640, f4, 1600 ISO, orig crop 4800x3200 px)

Grønlandsmåke, 1K, Osan, Svolvær 20.11.12
(Nikon D800, 200-400mm, 1/500, f4, 1600 ISO, orig crop 4080x2656 px)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar