lørdag 19. januar 2013

Haukuglevinter

Denne vinteren er det invasjon av haukugle. I dag fant jeg denne karen på min tur nord i Lofoten.

Haukuglene sitter gjerne høyt og fritt og speider etter smågnagere, og er ikke vanskelige å oppdage når de eksponerer seg i en tretopp eller på en ledning.

Haukugle, Lofoten 19.01.2013
Nikon D800, 200-400mm, 1/400, f 4.5, ISO 3200 (orig.crop 3412x2208px)

Haukugle, Lofoten 19.01.2013
Nikon D800, 200-400mm, 1/400, f 4.5, ISO 1600 (orig.crop 4422x2937px)

Haukugle, Lofoten 19.01.2013
Nikon D800, 200-400mm, 1/400, f 4.5, ISO 3200 (orig.crop 4259x2843px)

Eksotisk gjest i takrørskogen

Skjeggmeisen er en fargerik og eksotisk gjest i takrørskogene på Østlandet. Arten er sjelden i Norge, men dukker gjerne opp på vinteren. Da kan man finne flokker som streifer rundt i store våtmarksområder og leiter etter mat i takrøret. Disse traff jeg på i Presterørdkilen ved Tønsberg på en av årets første dager.
Skjeggmeis, Presterødkilen 03.01.2013
Nikon D800, 200-400mm, 1/800, f 5.6, ISO 800 (orig.crop 1572x1176 px)

Skjeggmeis, Presterødkilen 03.01.2013 - hannen med "skjegg" i midten.
Nikon D800, 200-400mm, 1/1000, f 5.6, ISO 800 (orig.crop 2364x1678 px)

søndag 6. januar 2013

Dunas de Maspalomas

Helt syd på Gran Canaria ligger naturreservatet las Dunas de Maspalomas, og i hjørnet av reservatomsådet finner vi en liten dam som ligger som en oase i dette fasinerende ørkenlandskapet. Dette er et av de mest spennende fugleområdene på Gran Canaria.

Det beste er å besøke dammen i grålysninga om morgenen eller rundt solnedgang når lyset faller lavt inn over landskapet, og jeg avla flere besøk i løpet av ferireuka. Det krydde av siv- og sothøner langs vannet, og gråhegrer og elegante, hvite silkehegrer satt i vannkanten. Innimellom pilte vadefugler, og både sandlo, gluttsnipe, småspove, myrsnipe og strandsnipe representerte overvintrere fra våre hjemlige trakter. Og en flamingo, en skjestork og en hellig ibis representerte de mest eksotiske innslagene, sammen med halsbåndparakittene som fløy omkring mellom palmekronene.

Flamingo i grålysningen 31.12.12
Nikon D 800, 1/60, f 4, ISO 3200, orig.crop 2978x4496 px

Portrett av sivhøne 01.01.13
Nikon D 800, 1/100, f 4.5, ISO 800, orig.crop 2682x2165 px


Sothøne 01.01.13
Nikon D 800, 1/1250, f 5, ISO 1600, orig.crop 32002x3616 px

Strandsnipe 01.01.13
Nikon D 800, 1/320, f 5, ISO 1600, orig.crop 3414x2404 px
Myrsnipe - ikke særlig interessert i brødet noen har kastet ut. 01.01.13
Nikon D 800, 1/100, f 4, ISO 1600, orig.crop 3048x2230 px

Halsbåndparakitten er opprinelig satt ut, men lever fritt ved Mapalomas. 01.01.13
Nikon D 800, 1/200, f 5.6, ISO 1600, orig.crop 2704x4448 px 


fredag 4. januar 2013

Gran Canaria

Gran Canaria er ikke stedet man reiser til for de store naturopplevelsers skyld. Men er man først naturinteressert, slipper man å kjede seg - også på Kanariøyene - for det finnes alltid noe å studere!

Fuglelivet på øya er ikke det rikeste, men det er alltid interessant med de endemiske artene man finner på slike øyer langt ute i havet. Slik som kanarigransangeren, en nær slektning av vår egen gransanger, og kanaripiplerka.

Kanaripiplerke, Arguineguin 29.12.12
Nikon D800, 200-400mm, 1/640, f 4, ISO 800, orig.crop 3528x2428px


Kanarigransanger, Arguineguin 28.12.12
Nikon D800, 200-400mm, 1/125, f 5, ISO 640, orig.crop 4440x2990px


Blandt sommerfuglene fant jeg overraskende nok to arter jeg kjente hjemmefra; den lille ildgullvingen og den store tistelsommerfuglene som opptrer ganske tallrik enkelt sommere hjemme i Norge.

Ildgullvinge, Arguineguin 29.12.12
Nikon D800, 200-400mm, 1/200, f 8, ISO 400, orig.crop 2538x1847px

Tistelsommerfugl, Arguineguin 29.12.12
Nikon D800, 200-400mm, 1/1250, f 8, ISO 800, orig.crop 3942x2739px

Nede ved sjøen var det spennende å studere de små krabbene som satt over vanlinjen på steinene og stadig lot seg skylle over av bølgene.

Krabbe, Maspalomas 01.01.13
Nikon D800, 200-400mm, 1/160, f 4, ISO 1600, orig.crop 4026x2979px

Krabbe overskylles av bølgesprut, Maspalomas 01.01.13
Nikon D800, 200-400mm, 1/80, f 4, ISO 1600, orig.crop 4224x3116px